ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014 - 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - ΜΑΪΟΣ 2015


Καλώς ήρθατε

Σκοπός της δημιουργίας αυτού του ιστοτόπου είναι η υποστήριξη των επιμορφωτικών και υποστηρικτικών συναντήσεων που θα γίνουν στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου με την παροχή, στους επιμορφούμενους του τμήματος, πληροφοριών, χρήσιμων συνδέσμων στο διαδίκτυο και των απαραίτητων, κάθε φορά, αρχείων.

Επιπροσθέτως, θα προσπαθήσουμε , μέσα από την ανταλλαγή ιδεών1 και εμπειριών, να επιλύσουμε προβλήματα, όποια και όπου κι αν παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων στην τάξη, αλλά και να προτείνουμε τρόπους για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων(;) Τεχνολογιών.

Καλή δύναμη

courage.jpg

γιατί…μια εικόνα, χίλιες λέξεις

education.jpg


web analytics

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License